Werkwijze en wachttijd

Aanmelden

Een aanmelding is mogelijk na verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts of ggz-instelling. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Momenteel hebben wij een wachtlijst tot ongeveer april 2024. Mocht u overwegen om u aan te melden bij onze praktijk, denkt u er dan aan om uw verzekering eventueel aan te passen? Let op dat onze praktijk geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Zie voor verdere informatie hierover onder het kopje ‘tarieven en vergoedingen’.

Klik hier voor meer informatie via onze beveiligde mailserver.

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht voor u en kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn Treeknormen).

Mocht u hulp nodig hebben op korte termijn, overlegt u dan met uw huisarts of POH-GGZ welke andere mogelijkheden er zijn.

Intake

In twee á drie intakegesprekken worden samen met u de problemen verhelderd en wordt een beeld van uw achtergrond gevormd. Ook wordt u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Er volgt een adviesgesprek waarin de diagnose en het plan van aanpak worden besproken. Een plan van aanpak omvat de diagnose, een korte omschrijving van de problematiek, de behandeldoelen en de wijze waarop u deze doelen met behulp van de voorgestelde therapie kunt bereiken.

Indien behandeling bij ons niet passend is, kijken we samen met u naar alternatieven.

In het contact met cliënten vinden wij  begrippen als gelijkwaardigheid,  transparantie, directheid en humor belangrijk.

Procedure

Na aanmelding krijgt u een bevestiging per mail of telefoon en wordt u geïnformeerd over de actuele wachttijd. U wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst en er zal contact met u worden opgenomen zodra u aan de beurt bent. Intake en behandeling volgen elkaar dan direct op. U kunt dus de intake zien als de start van de behandeling.

Indien u zelf het idee heeft dat uw klachten dermate ernstig zijn dat de genoemde wachttijd voor u te lang is, dan kunt u hierover altijd telefonisch contact met ons opnemen om hierover nader te overleggen of u kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Ook de huisarts kan een zogeheten spoedconsult bij ons aanvragen.
Indien er geen ruimte is voor behandeling in de praktijk, of de praktijk niet het juiste behandelaanbod kan bieden, zal na taxatie, in overleg met de huisarts, een adequaat alternatief met u besproken worden.