Mindfulness Training

Mindfulness

Mindfulness is een techniek waarmee je leert om je aandacht te richten op alles wat aanwezig is in het hier en nu: in emotioneel opzicht, in je lichaam, in je gedachten en in de directe wereld om je heen. Door deze aandacht te ontwikkelen, leer je signalen in jezelf en in je omgeving bewuster waar te nemen. Dit stelt je vervolgens in staat om op basis van wat je opmerkt, bewustere keuzes te kunnen maken over wat je wilt en nodig hebt in de betreffende situatie. Dit in tegenstelling tot het leven en reageren op de automatische piloot. Juist deze vaardigheid maakt dat mensen vaak het gevoel hebben met mindfulness dichter bij hun eigen gevoel te komen en “minder in hun hoofd te zitten”.

Behalve een techniek is mindfulness echter ook een soort levensfilosofie/levenshouding, gericht op het op een andere wijze aankijken tegen (moeilijke) situaties in het dagelijks leven. Mindfulness is gericht op het leren accepteren en verdragen van moeilijke situaties in plaats van het steeds zoeken naar oplossingen en het weg willen krijgen van nare gevoelens. Als je deze houding eenmaal onder de knie hebt geeft dit echt heel veel meer mogelijkheden om de moeilijke situaties het hoofd te bieden en leidt dit ook tot minder klachten!

Training Mindfulness
De training is gericht op het in brede zin leren toepassen van mindfulness: het toepassen van technieken uit de mindfulness, maar vooral ook het ontwikkelen van een andere manier (mindfull manier) van kijken naar jezelf en naar (stressvolle) gebeurtenissen in het leven.
Voor ons staat de praktische toepassing van mindfulness in het dagelijks leven centraal!
De theorie en oefeningen zijn er zoveel mogelijk op gericht dat er direct in het dagelijks leven mee geoefend kan worden.

Voor wie bedoeld?
Mindfulness kan effectief zijn bij iedereen die last heeft van spanningsklachten, chronische lichamelijke- of emotionele klachten, welke een negatieve invloed hebben op het functioneren in het dagelijks leven. Denk daarbij aan:

 • continu ervaren van stress,
 • overspannenheid
 • het gevoel geleefd te worden,
 • spanningsklachten in het lichaam,
 • overmatig piekeren,
 • slaapproblemen,
 • snel geïrriteerd zijn,
 • vermoeid voelen,
 • angst- en stemmingsklachten
 • dwangmatigheid
 • Ver van je gevoel af staan

Oók voor mensen die nog niet direct klachten ervaren, maar wel graag willen leren om bewuster te leven en meer tijd voor zichzelf te creëren is mindfulness geschikt. Het is wetenschappelijk bewezen dat toepassing van mindfulness de kans op burn-out en overbelasting vermindert.

Werkwijze
Voor mensen die deel willen nemen aan de training vindt voorafgaand aan de training altijd eerst een intakegesprek met de trainer plaats. Doel hiervan is te bespreken of de training aansluit bij uw klachten en/of hulpvraag. Ook heeft u dan de gelegenheid om extra informatie te vragen over de training. Als u nog twijfelt over deelname kunt u ook altijd, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen.

Kosten
De kosten voor de training bedragen € 450,-. Dit bedrag is inclusief een intakegesprek, 8 bijeenkomsten, en een follow-up bijeenkomst en het cursusmateriaal.
In sommige gevallen wordt de training vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de gestelde diagnose (diagnose depressie wordt volledig vergoed) en de zorgverzekeraar. Overleg vooraf met uw eigen zorgverzekeraar of de training vergoed wordt.
Ook wordt de training door enkele arbeidsongeschiktheidsverzekeraars vergoed binnen het kader van preventie of bij reeds bestaande overbelastingsklachten. Informeer hierover, indien van toepassing, bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

U kunt hier de folder mindfulness downloaden.