Uw privacy en Klachten

Uw privacy

Naast het feit dat wij wettelijk verplicht zijn om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke informatie, willen wij ook tot het uiterste gaan om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Zo hebben wij diverse technische maatregelen getroffen. Een daarvan is dat wij via de mail met u corresponderen via de beveiligde mailservice Zivver. Ook met bijvoorbeeld uw huisarts communiceren wij (met uw toestemming) via een beveiligd systeem. Voor het electronisch patientendossier (EPD) hebben wij een overeenkomst met Axians Online DBC.

Voor ons privacystatement kunt u hier klikken.

Klachten

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Wij doen ons uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed verloopt of dat u zich niet gehoord voelt door één van onze medewerkers. Wij nodigen u uit uw onvrede of klacht zo spoedig mogelijk met ons te delen. Dit kan in een gesprek, telefonisch of per mail. Graag gaan wij het gesprek aan om tot een goede oplossing te komen en het vertrouwen te herstellen. Van zaken die niet zo zijn gelopen kunnen wij leren zodat de kwaliteit van onze zorg verbeterd kan worden.

Wilt u liever schriftelijk een klacht indienen, dan kunt u hier ons klachtenformulier downloaden, invullen en indienen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Leidt dit niet tot een goede oplossing? Of wilt u uw klacht liever niet direct met ons bespreken? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsvereniging (LVVP).

Contact gegevens van de klachtcommissie van de LVVP:

Klachtcommissie LVVP

t.a.v. Mw. N. van den Burg

Postbus 13086

3507 LB Utrecht

e-mail: Klachtcommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Ook kunt u uw klacht indienen bij het tuchtcollege van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) of het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Uitgebreidere informatie over deze klachtprocedures kunt u vinden op  www.lvvp.nlwww.psynip.nl of www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Download voor meer informatie over kwaliteitsbewaking de onderstaande folder.

LVVP cliënten folder 2023