Coaching

Coachingsgesprekken

Het kan voorkomen dat u zich in een situatie bevindt, waarbij u in beslag genomen wordt door een bepaald thema of onderwerp in uw leven. U blijft dan over zo’n onderwerp nadenken, zonder het gevoel te krijgen dat u er verder mee komt. Steeds dezelfde vragen komen in uw gedachten, zonder dat de juiste antwoorden zich aandienen. Op dat moment kan het prettig zijn een objectieve professional te hebben die met u meedenkt en die u de juiste vragen stelt. Die samen met u het denken weer een richting geeft, in plaats van in cirkels te blijven denken. Voor deze vorm van coaching kunt u terecht bij Voor de Verandering.

Coaching kan betrekking hebben op een breed scala aan domeinen: werksituatie, loopbaan, relaties, combineren gezin en werk en dergelijke. Coaching is aangewezen op het moment dat niet evident sprake is van psychologische klachten die vallen onder de geestelijke gezondheidszorg, dan wel op het moment dat u zelf verkiest uw klachten buiten de verzekerde zorg te houden.