Werkwijze en wachttijd

Aanmelden

Een aanmelding is mogelijk na verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts of ggz-instelling. U kunt u ook op eigen initiatief een afspraak maken. Klik hier voor meer informatie via onze beveiligde mailserver.

Op dit moment kunnen wij geen cliënten meer aannemen die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar CZ (Delta Lloyd, Ohra, Nationale Nederlanden) of bij Zilveren Kruis (Agis, Avero-Achmea, FBTO, Interpolis, Pro-Life, Aevitae, Ziezo).

Intake

In twee á drie intakegesprekken worden samen met u de problemen verhelderd en wordt een beeld van uw achtergrond gevormd. Ook wordt u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Er volgt een adviesgesprek waarin de diagnose en het plan van aanpak wordt besproken. Een plan van aanpak omvat de diagnose, een korte omschrijving van de problematiek, de behandeldoelen worden geformuleerd en de wijze waarop u deze doelen met behulp van de voorgestelde therapie kunt bereiken.

Indien behandeling bij ons niet passend is kijken we samen met u naar alternatieven.

In het contact met cliënten vinden wij  begrippen als gelijkwaardigheid,  transparantie, directheid en humor belangrijk.

Wachttijd       (Laatst bijgewerkt 6 augustus 2018)

De wachttijd voor behandeling bedraagt op dit moment 2 weken.

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Procedure
Na aanmelding krijgt u een bevestiging per mail of telefoon en wordt u geïnformeerd over de actuele wachttijd. U wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst en er zal contact met u worden opgenomen zodra u aan de beurt bent. Intake en behandeling volgen elkaar dan direct op. U kunt dus de intake zien als de start van de behandeling.

Indien u zelf het idee heeft dat uw klachten dermate ernstig zijn dat de genoemde wachttijd voor u te lang is, dan kunt u hierover altijd telefonisch contact met ons opnemen om hierover nader te overleggen of u kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Ook de huisarts kan een zogeheten spoedconsult bij ons aanvragen.
Indien er geen ruimte is voor behandeling in de praktijk, of de praktijk niet het juiste behandelaanbod kan verzorgen, zal na taxatie, in overleg met de huisarts, een adequaat alternatief met u besproken worden.