Tarieven & Vergoedingen

Gecontracteerde zorg en vergoeding

Voor iedereen geldt dat voor alle verzekerde zorg door de zorgverzekeraar eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2019 €385,00.

De eerstelijns Geestelijke GezondheidsZorg heet nu basis GGZ (B-GGZ of GB-GGZ). U krijgt meestal tot ongeveer 10 sessies vergoed van uw zorgverzekering, op voorwaarde dat u een verwijzing heeft van uw huisarts. De huisarts moet wel vermoeden dat er sprake is van een zogenaamde DSM-V stoornis. Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

De tweedelijns GGZ heet nu specialistische of gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). Als u hiervoor verwezen bent door uw huisarts, worden deze behandelingen volledig vergoed.

Wij hebben met de meeste verzekeraars hebben een contract afgesloten voor zowel de B-GGZ als de S-GGZ. Dit betekent dat wij uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar kunnen declareren. Wel wordt uw eigen risico aangesproken als u in behandeling gaat.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit 24 uur van te voren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, het consult bij u zelf in rekening te brengen. Uw verzekeraar vergoedt dit niet. Het tarief hiervoor is € 50 voor een enkele afspraak en € 75 voor een verlengde of dubbele afspraak.

Geen contract met CZ en Caresq

Voor 2019 hebben wij geen contract afgesloten met de inkoopgroep van CZ (CZ, Nationale Nederlanden en OHRA) en Caresq (Besured, National Academic en Promovendum).

Als u bij een van deze bedrijven verzekerd bent kunt u natuurlijk wel gewoon in aanmerking komen voor behandeling in onze praktijk.

Als u een zogenaamde naturapolis heeft, krijgt u meestal slechts 75% vergoed. Als u een restitutiepolis (vaak ook vrije keuze polis genoemd) heeft, krijgt u wel alles vergoed. Wij raden mensen dan ook aan een restitutiepolis te nemen.

Caresq staat nog wel toe dat wij namens u rechtstreeks bij hen kunnen declareren d.m.v. een ‘akte van cessie’. Bij CZ is dit niet meer mogelijk en moet u de behandeling dus zelf bij uw verzekeraar declareren en aan ons betalen.

De reden dat wij met deze verzekeraars geen contract afsluiten is dat zij door het instellen van een (vaak heel) krap budget de zorg bij onze praktijk minder toegankelijk maken. Zo kunnen wij vaak al na de eerste helft van het jaar geen nieuwe cliënten aannemen van deze verzekeraars. Soms kan het ook zijn dat zij dusdanig veel administratieve verplichtingen opleggen dat dit teveel ten koste gaat van onze professionele zorgverlening.

Wij maken voor de start van de behandeling heldere afspraken met u over de financiële gang van zaken.

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis?

Helaas hebben wij bij deze verzekeraar het zogenaamde plafond bereikt. Dit betekent dat wij geen mensen meer aan kunnen nemen van Zilveren Kruis. Uiteraard spijt ons dat zeer.

U kunt telefonisch contact opnemen met Zilveren Kruis om uw persoonlijke situatie te overleggen: 071-3640280 op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur.