Tarieven & Vergoedingen

Verzekerde zorg

ALGEMEEN

U kunt bij Voor de Verandering terecht voor Generalistische Basis GGZ en voor Specialistische GGZ. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een verwijzing heeft van een huisarts, een bedrijfsarts of een medisch specialist.  Deze bepaalt op basis van uw klachten voor welke vorm van zorg u in aanmerking komt.

De verwijzing dient gedateerd te zijn voor aanvang van het eerste contact en maximaal 12 maanden oud te zijn. Op de verwijzing moet (het vermoeden van) een diagnose vermeld staan, die verwijst naar het bestaan van psychologische problematiek/psychische stoornis.

GENERALISTISCHE BASIS GGZ

Behandeling in de Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor relatief minder complexe problematiek. De diagnose die de huisarts gesteld heeft moet enkelvoudig zijn, wat inhoudt dat sprake is van één duidelijk hoofdprobleem. Op basis van de verwijsbrief, het intakegesprek en de diagnostiek wordt vervolgens bepaald voor welk traject binnen de basis GGZ u in aanmerking komt. Dit kan een kort, middel, intensief of chronische zorgtraject zijn. De zorg wordt in 2017 niet meer per sessie gedeclareerd maar per zorgtraject.  Aan het eind van het traject wordt de declaratie ingediend bij uw zorgverzekeraar.

SPECIALISTISCHE GGZ

U komt voor Specialistische GGZ in aanmerking als sprake is van (zeer) complexe problematiek. Dit houdt in dat de problematiek langer dan 6 maanden aanwezig moet zijn en dat sprake is van meerdere probleemdomeinen. Voor deze vorm van zorg is geen beperking opgelegd in het aantal zittingen dat vergoed wordt. De zorg die vereist is om u klachten te behandelen wordt volledig vergoed.

 KOSTEN

Indien uw zorgverzekeraar een contract met ons heeft bestaat er geen eigen bijdrage voor uw psychologische behandeling. Wel wordt het wettelijk verplichte eigen risico aangesproken op het moment dat u dit nog niet besteed heeft aan andere vormen van gezondheidszorg. In 2017 is het wettelijk verplichte eigen risico voor iedere verzekerde 385 euro.

CONTRACTEN

Voor de Verandering heeft voor 2017 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel De Basis GGZ als voor de Specialistische GGZ.

Diagnoses uitgezonderd van verzekerde zorg:

  • Aanpassingsstoornis (burn– out problematiek en rouw problematiek)
  • Enkelvoudige fobie tenzij deze complex van aard is en niet is verbeterd na behandeling in de huisartsen praktijk.

De kosten voor behandeling van een dergelijke diagnose zijn volledig voor eigen rekening.