Tarieven & Vergoedingen

 

Zorgprestatiemodel

Sinds 1 januari 2022 is op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) binnen Nederland een nieuw bekostigingsmodel in gebruik genomen in de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel heeft het oude bekostigingsmodel van de DBC (diagnose behandel combinatie) en de GBG (generalistische basis GGZ) vervangen.

Voor meer informatie over dit model verwijzen we naar www.zorgprestatiemodel.nl 

Facturen

U zult van ons maandelijks facturen ontvangen waarop precies te zien is welke zorg aan u geleverd is en hoeveel dit kost. Deze factuur dient u ook maandelijks in bij uw verzekeraar en zij zullen de rekening aan u vergoeden. Vervolgens betaalt u de factuur weer aan ons. Houd u er rekening mee dat niet alle polissen het gehele bedrag vergoeden. Omdat er nu maandelijks gefactureerd gaat worden, zullen we niet langer met voorschotten werken bij cliënten die geen zuivere restitutiepolis hebben.

Wat zult u straks allemaal terug zien op de facturen?

  • Soort consult en kosten daarvan
  • Datum en duur
  • Naam en beroep van de behandelaar
  • Setting
  • DSM 5 hoofdgroep (diagnose) bij specialistische of bij basis ggz: de prestatie kort, middel, intensief of chronisch
  • Zorgvraagtype

Tarieven

De tarieven die gehanteerd zullen worden zijn landelijk bepaald door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Zij maken periodiek een berekening van een redelijke kostprijs voor zorgactiviteiten. De tarieven zullen wellicht hoog lijken, daarom is het goed te weten dat in dit bedrag ook indirecte tijd inbegrepen zit, waaronder voorbereiding, verslaglegging, correspondentie, intern overleg of andere zaken die te maken hebben met het coördineren van de behandeling. Sommige zorgactiviteiten kunnen nog wel apart in rekening worden gebracht, zoals overleg met externe partijen en email-contact (bij een duur langer dan 10 minuten). Wij werken met verschillende disciplines: een GZ-psycholoog, een psychotherapeut en een psychiater. De tarieven zijn per discipline verschillend. De diagnostieksessies in de intakefase hebben een hoger tarief, omdat hier meer indirecte tijd aan verbonden is. De exacte tarieven worden bepaald aan de hand van het aantal minuten waar behandeld is.

Om u een idee te geven van de tarieven nemen we  als voorbeeld een sessie van 60 minuten  door de verschillende disciplines.

GZ-psycholoog
143,71  euro voor een behandeling van 60 minuten.
163,37 euro voor een diagnostiek/intake sessie van 60 minuten. 

Psychotherapeut
166,13 euro voor een behandeling van 60 minuten.
187,62 euro voor een diagnostiek/intake sessie van 60 minuten. 

Psychiater
236,41 euro voor een behandeling van 60 minuten, wanneer de psychiater de regiebehandelaar is.
191,83 euro voor een behandeling van 60 minuten, wanneer de psychiater niet de regiebehandelaar is.
268,31 euro voor een diagnostiek/intake sessie van 60 minuten, wanneer de psychiater  de regiebehandelaar is.
216,23 euro euro voor een diagnostiek/intake sessie van 60 minuten, wanneer de psychiater niet de regiebehandelaar is.

 U vindt hier een volledig overzicht van de tarieven GGZ 2022. 

Contractvrije praktijk

Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering werkt zonder contracten met zorgverzekeraars.  Aangezien psychotherapie in het basispakket zit, valt onze zorg meestal onder de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat onze zorg vanuit de basispolis vergoed wordt. Er zijn tegenwoordig 3 soorten polissen: natura-, combinatie- en restitutiepolissen.

Alleen cliënten die een zuivere restitutiepolis hebben krijgen hun behandeling volledig vergoed . Let daarbij wel op dat het een restitutiepolis betreft waarbij 100% van het NZa tarief (Nederlandse Zorgautoriteit) vergoed wordt. Dit is anders dan 100% van het marktconforme of gemiddelde tarief. Mensen met een natura- of combinatiepolis krijgen meestal tussen de 50% en 80% van het NZa tarief vergoed.

LET OP: Wij constateren dat sommige verzekeraars voor het nieuwe jaar hun voorwaarden m.b.t. de restitutiepolis aanpassen. Vraag dus goed na bij uw verzekeraar ‘welk percentage zij van het NZa tarief vergoeden’. Onze behandelingen vinden plaats onder de codes ‘Ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II’.

Psychotherapie gaat ten laste van uw eigen risico van uw verzekering. Uw zorgverzekeraar zal dit met u verrekenen.

Op diverse sites kunt u nader informatie vinden over restitutiepolissen. Zo heeft https://contractvrijepsycholoog.nl/ een handig overzicht gemaakt van restitutiepolissen die 100% van het NZa tarief vergoeden.  Ook op de website zorgwijzer.nl vindt u nuttige informatie en een overzicht van restitutiepolissen.

Waarom werken wij zonder contracten?

Wij willen de zorg voor iedereen toegankelijk houden. Doordat veel verzekeraars een zorgplafond hanteren, konden wij de afgelopen jaren vaak al vanaf de zomer geen nieuwe cliënten aannemen voor behandeling in onze praktijk, terwijl we dat qua capaciteit nog prima hadden gekund. Verder staan wij op veel punten niet achter de inhoud van de contracten die ze ons vragen te tekenen. In grote lijnen gaan zorgverzekeraars te veel op de stoel van de zorgverlener zitten en stellen ze naar ons idee onredelijke eisen. 

Praktisch

Bij de start van de behandeling zullen wij aan alle cliënten van de praktijk een overeenkomst voorleggen waarin we de volgende zaken afspreken:

  • We sturen de rekening voor behandeling naar de cliënt zelf.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de behandeling en het indienen van deze rekening bij zijn zorgverzekeraar.
  • Bij het niet tijdig afzeggen van een sessie (minstens 24 uur van tevoren) wordt een no-show tarief van 75 euro gehanteerd.

Het is ook mogelijk om op eigen kosten behandeling te volgen. We hanteren daarbij dezelfde NZa-tarieven zoals hierboven bij ‘facturen’ genoemd.

Hinderpaal-criterium

Mocht u geen restitutiepolis hebben of deze niet willen of kunnen afsluiten, dan ligt de vergoeding van de behandeling veelal tussen de 50% en 80% van de kosten. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Vanuit de wet gezien wordt het zogenaamde hinderpaal-criterium benoemd. Dat betekent dat niemand zodanig grote hinder zou mogen ondervinden om hulp te zoeken bij de zorgaanbieder van hun eigen keuze, dat de financiële last te groot wordt.

Een gebrek aan financiële middelen mag dus geen reden zijn om niet de zorg te krijgen die u nodig heeft. In dat geval kunt u in overleg treden met Jørgen Nielsen, de praktijkmanager, om te kijken naar een oplossing. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op via info@voordeverandering.net